Kapela Ludowa z Małochwieja Małego
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288504 gości   |   Gości online:  2
brak obrazka

Kapela Ludowa z Małochwieja Małego

Tradycja muzykowania na Małochwieju sięga odległych lat, bo aż roku 1913. Już wtedy na wsi istniała Kapela Ludowa wraz Zespołem Tanecznym, której kierownikiem był nauczyciel Szkoły Powszechnej w Małochwieju Dużym - Pan Protazy Wnorowski. (więcej w linku "Historia miejscowości")
We wczesnych latach powojennych, po 1945 r. w Małochwieju Małym i Małochwieju Dużym prowadził działalność rozrywkową zespół muzyczny, który przygrywał na weselach, zabawach ludowych i dożynkach. Kierownikiem tego zespołu był grający na trąbce Józef Raczkowski. W skład zespołu wchodzili również Stanisław Wożakowski (akordeon), Jan Wójcik (saksofon) i Jan Kyc (bęben). W 1975 roku Jan Kyc zaproponował założenie i rozbudowanie tego zespołu do dużej kapeli ludowej wraz z solistkami. Kapela powstała z potrzeby chwili, z chęci pokazania artystycznych tradycji tej wsi, jej zaangażowania w życie społeczne, z tęsknoty za czymś dawnym, drzemiącym jeszcze w duszach weselnych grajków. Inicjatywę założenia kapeli przedłożono ówczesnym władzom Gminy Krasnystaw, które ją poparły i wyasygnowały fundusze na zakup strojów regionalnych dla kapeli. Stroje szył krawiec z Małochwieja Małego Franciszek Szydłowski, a strojami dla kobiet i wyszywaniem strojów męskich zajęła się solistka kapeli Pani Wiesława Milewska. Kierownikiem muzycznym kapeli został Edward Kyc, pracujący wówczas jako nauczyciel wychowania muzycznego w Liceum Ogólnokształcacym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,a sprawami organizacyjnymi zajmował się ojciec Pana Edwarda - Jan Kyc. Próby odbywały się w Domu Ludowym w Małochwieju Małym. Po rozmowach z członkami zespołu kierownik kapeli ustalił, że każdy występ kapeli będzie się zaczynał piosenką ludową "Witojta ludzie", a kończył piosenką "Rozstanie".
Skład zespołu, który wystąpił w swoim pierwszym oficjalnym występie w dniu 28 września 1975 r. podczas "Chmielaków Krasnostawskich" wygladał następująco:

 • Jan Kyc - bęben
 • Edward Kyc - skrzypce
 • Jan Mochniej - skrzypce
 • Stanisław Wożakowski - akordeon
 • Jerzy Parzymies - akordeon
 • Stanisław Kyc - kontrabas
 • Aleksander Bereza - trąbka
 • Józef Raczkowski - trąbka
 • Julian Kisielewicz - klarnet
 • Wiesława Milewska - solistka
 • Krystyna Stefaniak - solistka
 • Jadwiga Szarek - solistka
 • Maria Gleń - solistka

W roku 1975, zespół wystąpił osiem razy poza miejscem zamieszkania. Występy odbyły się w Krasnostawskim Domu Kultury oraz na choinkach noworocznych w zakładach pracy. W roku 1976 z zespołu odeszła Pani Maria Gleń. W tymże roku z funduszy gminnych zostały zakupione instrumenty: beben, kontrabas, dwie trąbki, dwa akordeony i wzmacniacz. Kapela odnosiła coraz wieksze sukcesy. Łącznie w tym roku kapela dała 27 występów, m.in. w Świdniku na zlocie motorowym, w Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, w Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie na Prezentacji Dorobku Amatorskich Zespołów Ludowych, w Wojsławicach na Święcie Ludowym, w Krasnostawskim Domu Kultury na Dniu Seniora, na Chmielakach Krasnostawskich. W roku 1977, kapela otrzymała zaproszenie na Święto Prasy do Koszalina, ponownie wzięła udział w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierzu. Łącznie w tym roku zespół dał 31 występów. W 1978 roku w zespole zaszły pewne zmiany. Odeszły Panie Wiesława Milewska i Jadwiga Szarek, natomiast do zespołu dołączyły nowe solistki, Panie: Zofia Kazmierczak, Maria Kowalczyk, Alicja Zięba i Marta Słupianek. W tym roku kapela zdobyła wiele wyróznień i dyplomów, miedzy innymi: nagroda specjalna dziennikarzy za Tworzenie Niezapomnianej Atmosfery Festiwalu w Kazimierzu, dyplom za reprezentowanie Gminy Krasnystaw w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Miast i Gmin w Chełmie. Rok 1979 nie przyniósł żadnych zmian w składzie zespołu, który w dalszym ciągu grał i śpiewał pieśni ludowe regionu lubelskiego oraz innych regionów, urozmaicając programy artystyczne przy różnych okazjach. Zespół uczestniczył w wycieczce do ZSRR, ktora była nagrodą za działalność propagującą folklor ludowy w regionie. W tym roku kapela po raz czwarty reprezentowała województwo chełmskie na XII Ogólnopolskim Przegladzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, brała udział w Łańcuckiej Jesieni Kulturalnej '79, w II Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Miast i Gmin (Gmina Krasnystaw zajęła II miejsce otrzymując nagrodę w wysokości 100 tys. zł.), w obchodach X-lecia Klubu Twórców Ludowych, w zlocie Działaczy Reformy Rolnej nad Jeziorem Białym, w Festynie z okazji jubileuszu miasta Świdnika, w Krasnostawskim Domu Kultury (występ dla Honorowych Dawców Krwi) i wielu innych uroczystościach. Do końca roku 1979 zespół od początku istnienia dał łącznie 125 występów. W roku 1980 do zespołu dołączyła solistka Pani Dorota Krzysztofiak. 5 marca kapela gościła przedstawicieli Polskiego Radia, a nagrany program był emitowany w Rozgłośni Lubelskiej w dniu 19 marca 1980r. W kwietniu kapela przygrywała na Jarmarku Twórców Ludowych w Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie, w Krasnostawskim Domu Kultury na imprezie z okazji Dnia Seniora oraz na akadamii z okazji 1 Maja w Białce (29.04.1980r.). 15 maja kapela wystąpiła w muszli koncertoej w Krasnymstawie na Podsumowaniu Współzawodnictwa Międzyzakładowego SKR-ów Województwa Chełmskiego za rok 1979, również w maju zespół tradycyjnie uczestniczył w Święcie Ludowym w Wojsławicach. W dniach 30.05-1.06 kapela uczestniczyła w Festiwalu Kapel Ludowych, Śpiewaków i Instrumentalistów Polski Południowej w Jaśle. Po koncercie konkursowym, zespół dał występ w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych i Geodezyjnych w Jaśle. Z końcem czerwca kapela koncertowała na Święcie Prasy Regionalnej w Białej Podlaskiej. W dniu 20 lipca zespół wystąpił na spotkaniu się z nauczycielami języka polskiego reprezentującymi Polonię w takich krajach jak: RFN, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Francja, USA, Holandia, Belgia. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie u Pani Marii Gleń. Tydzień później zespół uświetnił obchody 70-lecia Chóru "Dzwon" w Siennicy Różanej. 3 sierpnia odbył się Koncert Jubileuszowy z Okazji V-lecia Kapeli. Na uroczystości obecne były władze Gminy Krasnystaw w osobie Pana Janusza Korczyńskiego, obecna była również Pani Teresa Malinowska - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Chełmie oraz licznie przybyła społeczność Małochwieja. Do dnia 3 sierpnia kapela dała łącznie 142 występy na uroczystościach państwowych, okolicznościowych i przeglądach zespołów ludowych. 


W 1981 roku nastąpiły zmiany w składzie zespołu. Odszedł Pan Jerzy Parzymies, do zespołu powróciła Pani Wiesława Milewska, przyjęta została nowa solistka Pani Danuta Dobrowolska i klarnecista Pan Kazimierz Rostecki. W tym roku zespół otrzymał najwyższe wyróżnienie w swojej 6-letniej działalności. Był to Dyplom Ministra Kultury i Sztuki z okazji Dnia Działacza Kultury. Rok 1981, ze względu na trudną sytuację panującą w kraju, był uboższy pod względem artystycznym. Kapela uświetniła w tym roku tylko 20 imprez, m.in. Sejmik Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, Dzień Działacza Kultury w Hrubieszowie, Dzień Seniora w WDK Chełm i "Chmielaki Krasnostawskie". Rok 1982, pomimo stanu wojennego obowiązującego w Polsce, zapisał się bogato w historii zespołu. W tym roku odbyły się 32 występy przed publicznością różnych miast i wsi, z tego 7-krotnie na Dożynkach Gminnych. W lipcu zespół wziął udział w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych "Kazimierz '82", aktywnie uczestniczył w cyklu spotkań pt.: "Portret twórcy" organizowanych przez WDK Chełm. Zespół 3-krotnie był pokazywany na ekranach TVP. W listopadzie, w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w rozwoju organizacji kółek rolniczych, zespół otrzymał honorową odznakę. W roku 1983 kapela uczestniczyła w 25 występach. Podczas pobytu w Krakowie zespół zaprezentował swój repertuar na koloniach zorganizowanych dla dzieci górników. Kapela miała również zaszczyt dać koncert na słynnym Barbakanie, gdzie publiczność gorąco ją oklaskiwała, a dowodem owacji były kwiaty, które członkowie zespołu zebrali po udanym występie. Równie udanym był również występ u stóp Pomnika Adama Mickiewicza na rynku. Na swoim "podwórku" kapela brała udział w uroczystości poświęcenia placu pod budowę kościoła w Małochwieju, podczas której wykonała wiązankę pieśni religijnych. Za udział w tej ceremonii kapela otrzymała gorące podziękowania od biskupa Kamińskiego. Zespół wraz z kapelą z Krasnostawskiego Domu Kultury, wystąpił na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie. W tym roku do zespołu dołączył Antoni Zawada grajacy na trąbce. W roku 1984 kapela wzięła udział w 35 występach, były to m.in. Jubileusz XX-lecia działalności Klubu "Ruch" w Żółkiewce, Festyn Święta Ludowego w Chełmie, wybory do Rad Narodowych, Przegląd Dorobku Kulturalnego Gmin w Białce, Przegląd Kultury Ludowej Województwa Chełmskiego (I miejsce i nagroda 90 tys. zł), występ przed startem kolarzy do IX etapu Tour de Pologne przez budynkiem PKWN w Chełmie (autograf Ryszarda Szurkowskiego z dedykacją dla kapeli znajduje się w poniższej galerii) i wiele innych. Wystepy zespołu kilkakrotnie były emitowane w TVP i radio. W marcu zmarł członek kapeli Pan Aleksander Bereza. W 1985 roku kapela występowała w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, tj.: Przegląd Kapel "Kazimierz '85", Święto Ludowe połączone z 60-leciem OSP Małochwiej, Chmielaki Krasnostawskie, odznaczenie wsi Niemienice Krzyzemm Grunwaldu III Kl., 100-tne urodziny mieszkańca Zakręcia J. Banaszkiewicza. Kapela brała udział również w takich uroczystościach jak wybory do Sejmu PRL, manifestacjach przy Pomniku W. Witosa w Warszawie. W bieżącym roku zespół wystąpił 44 razy. W sierpniu odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu X-lecia Kapeli. Na uroczystości obecne były władze wojewódzkie, gminne oraz kilkaset sympatyków zespołu. Zespół za swoją 10-letnią działalnośc otrzymał 300 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Kultury na dalszy rozwój organizacyjny, oraz 50 tys. zł z Wojewódzkiego Domu Kultury na wydatki związane z działalnością kapeli. Wszyscy członkowie zespołu otrzymali również nagrody indywidualne w kwocie 2 tys. zł. Skład zespołu wyglądał następująco:

 • Jan Kyc - bęben
 • Edward Kyc - skrzypce
 • Jan Mochniej - skrzypce
 • Stanisław Wożakowski - skrzypce, akordeon, śpiew
 • Kazimierz Rostecki - klarnet
 • Stanisław Kyc - kontrabas
 • Aleksander Bereza - trąbka
 • Józef Raczkowski - trąbka
 • Antoni Zawada - klarnet
 • Zofia Kazimierczak - solistka
 • Dorota Łaska - solistka
 • Krystyna Stefaniak - solistka
 • Danuta Dobrowolska - solistka
 • Wiesława Szymoniak - solistkaMinione dziesięciolecie to wspaniałe lata dla kapeli, koncerty, wywiady, prezentacje w prasie, radio i telewizji. Los nie szczędził kapeli jednak chwil smutnych i przykrych. Kłopoty zdrowotne leciwych już muzyków oraz śmierć kilku jej członków (Jana Mochnieja, zupełnie młodego Antka Zawady i Juliana Kisielewicza) poważnie sparaliżowała życie kapeli. Po tym wszystkim jakby coś pękło i zamilkło, po czym nastały dla kapeli dni chude. Wprawdzie zbierano się na próby, wprawdzie nieliczne koncerty kontynuowały życie kapeli, ale nie dawały już takiej radości jej wykonawcom.
I oto zabłysnął promyk nadziei, znów zaczęli się spotykać, razem pracować, grać, śpiewać i żartować. Kapela rozpoczęła przygotowania do jubileuszu XX-lecia swojego istnienia. Jubileusz odbył się w sierpniu 1995 roku. Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Pan Zdzisław Podkański, Wojewoda Chełmski Pan Marian Cichosz, Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński, Z-ca Wójta Pani Wanda Kamecka, Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Pan Leszek Szeniak, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Chełmie Pani Teresa Malinowska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Pani Helena Łoś oraz rzesze sympatyków zespołu. Kapela w związku z jubileuszem otrzymała nagrody. Pan Zdzisław Podkański w imieniu Ministerstwa Kultury i Sztuki przekazał nagrodę w wysokości 2 tys. zł, Pan Marian Cichosz w imieniu władz województwa nagrodę w wysokości 1 tys. zł, zaś GCK w Siennicy Nadolnej ufundowało dla zespołu jednodniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.W 1996 roku do zespołu dołączył grający na trąbce Pan Józef Poniedziałek. Kapela wystąpiła na turnieju wsi Małochwiej Mały - Małochwiej Duży, odpuście w miejscowej kaplicy, dożynkach wiejskich i miejskich oraz "Chmielakach Krasnostawskich". Rok 1997 przyniósł kolejne zmiany w składzie zespołu. Dołączył Pan Zbigniew Waryszak, grający na bębnie, zastępując długoletniego członka i założyciela kapeli Pana Jana Kyca. W tym roku zespół wystąpił m.in. w III Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej "Rejowiec '97", zajmując I miejsce, w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków otrzymując wyróżnienie oraz w uroczystości 80-lecia OSP w Ostrzycy. W 1998 do zespołu dołączyła solistka Pani Bożena Poniedziałek. Zespół ponownie jak w roku ubiegłym, zajął I miejsce w Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu. Kolejna solistka zasiliła zespół w 1999 roku, była to Pani Magdalena Rysak. Zespół dał w tym roku 20 koncertów uświetniając wiele uroczystości, m.in. Dożynki Gminne w Orłowie Murowanym i lokalne w Małochwieju Małym, tradycyjny turniej wsi, odpust w miejscowej kaplicy, "Krasnostawskie Chmielaki" i "Sobótki" w Wincentowie. W roku 2000 kapela prezentowała swój dorobek w wielu miejscowościach regionu lubelskiego. W Chełmie na Przeglądzie Zespołów Artystycznych, w Tarnogórze na jubileuszu 100-lecia OSP, w Krasnymstawie na Przeglądzie Dorobku Artystycznego Gmin Powiatu Krasnostawskiego, w Wincentowie na imprezie plenerowej "Sobótki". 16 lipca miał miejsce kolejny Jubileusz - XXV-lecia działalności kapeli.W latach 2001 - 2005 kapela z prezentowała swój dorobek biorąc udział m.in. w Przeglądach Dorobku w Filharmonii w Lublinie, w "Chmielakach Krasnostawskich", w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2004/2005 w naszej szkole, na 20-leciu spotkań piłkarskich w Małochwieju Małym, w uroczystościach odpustowych w miejscowej kaplicy. W 2003 roku zmarł pomysłodawca, założyciel i wieloletni członek kapeli Pan Jan Kyc. W dniu 10 sierpnia 2005 roku jubileusz 50-lecia pracy twórczej obchodził członek kapeli Pan Stanisław Wożakowski. Podczas uroczystości, która była połączona z otwarcien nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Pan Stanisław otrzymał Prezydencki Brązowy Krzyż Zasługi. 4 września 2005 roku na boisku w Małochwieju Małym odbyła się uroczystość XXX-lecia działalności kapeli. Na jubileuszu obecni byli: Starosta Krasnostawski Pan Janusz Szpak, Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Szeniak, Przewodniczący Komisji Kultury Pan Antoni Sulikowski, Rady Gminy Krasnystaw Pan Grzegorz Czuba, Dyrektor PCPR Pan Wiesław Brodowski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie (z siedzibą w Siennicy Nadolnej) Pani Helena Łoś, zaprzyjaźniona Kapela Ludowa "Stryje" z Milejowa oraz rzesze sympatyków zespołu. W trakcie uroczystości Panowie Roman Jawor i Józef Poniedziałek odebrali odznaczenia państwowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Skład członków kapeli biorących udział w koncercie jubileuszowym z okazji XXX-lecia:

 • Edward Kyc - kierownik kapeli, skrzypce
 • Stanisław Wożakowski - skrzypce, akordeon, śpiew
 • Józef Poniedziałek - trąbka B
 • Stanisław Kyc - kontrabas
 • Roman Jawor - klarnet B
 • Zbigniew Waryszak - bęben
 • Zofia Kazimierczak - solistka
 • Danuta Dobrowolska - solistka
 • Bożena Poniedziałek - solistkaW latach 2006 - 2010 zespół występował podczas ważnych uroczystości gminnych i powiatowych. W tym okresie do kapeli dołączyła solistka Pani Agnieszka Chwaszcz i grający na bębnie Pan Franciszek Kaniewski. W sierpniu 2007 roku zmarł długoletni członek kapeli, solista, skrzypek i akordeonista Pan Stanisław Wożakowski. W 2008 roku zespół wystąpił podczas uroczystości otwarcia remizy OSP w Małochwieju Dużym. W tymże też roku zespół zaprezentował się na "Sobótkach" w Krupem. W czrwcu 2009 roku kapela zagrała w Krasnymstawie podczas obchodów "Dni Złotego Karpia". W lipcu tego samego roku zespół zaprezentował się publiczności w Fajsławicach podczas Festynu "Zróbmy coś razem".8 sierpnia 2010 roku podczas Jarmarku Podzamcze w Krupem odbył się Jubileusz XXXV-lecia działałności kapeli. Skład członków biorących udział w koncercie jubileuszowym wyglądał nastepująco:

 • Edward Kyc - kierownik kapeli, akordeon
 • Józef Poniedziałek - trąbka B
 • Roman Jawor - klarnet B
 • Stanisław Kyc - kontrabas
 • Franciszek Kaniewski - bęben
 • Agnieszka Chwaszcz - solistkaMałochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl