Historia szkoły - Lata 2000-2006
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288502 gości   |   Gości online:  2
brak obrazka

Lata 2000 - 2006

Rok szkolny 2000/2001 był szczególny, ponieważ po jego zakończeniu, żadni uczniowie nie opuścili naszych szkolnych progów. Owszem, uczniowie klasy VI byli absolwentami "nowej 6-klasowej" szkoły podstawowej, jednak uczniowie tej klasy kontynuowali naukę w roku przyszłym w klasie I gimnazjum, wprawdzie jeszcze Gimnazjum nr 2 w Zakręciu, jako szkole nadrzędnej organizacyjnie, ale uczyli się w naszym budynku szkoły.
Jak co roku, uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na akademii obecne były emerytowane nauczycielki naszej szkoły, Panie Czesława Sobczak i Zofia Mazurek (fot poniżej).
W październiku wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział w pielgrzymce do "Kościoła Jubileuszowego" pod wezwaniem Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Po mszy świętej uczniowie wpisali się do "Księgi Jubileuszowej". W czasie choinki szkolnej odbyło się wiele występów i konkursów. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowane przez Panią Irenę Wilk przedstawiły program taneczno-muzyczny, dzieci z klasy III, przygotowane przez Panią Danutę Berbeć przedstawiły "Baśń o smoku wawelskim", natomiast starsi uczniowie brali udział w konkursie piosenek z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. (fot poniżej)
Wzorem roku ubiegłego, na terenie szkoły odbyła się plenerowa uroczystość z okazji Dnia Matki, podczas której uczniowie gimnazjum przygotowali kilka scenek z Teatrzyku "Zielona Gęś" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a dzieci młodsze przygotowały dla swoich mam wiersze, piosenki oraz inscenizację. (fot poniżej)
W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w 1-dniowej wycieczce do Czarnolasu i Zwolenia szlakiem Jana Kochanowskiego, a z końcem roku w 3-dniowej wycieczce na Mazury, podczas której zwiedzili Treblinkę, Zamek w Szczytnie, Olsztyn, Sanktuarium w Świętej Lipce, Rezerwat Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, Zamek w Reszlu i Kolegiatę w Kętrzynie. (fot poniżej)
W związku z urlopem zdrowotnym Pani Jolanty Kawęckiej, w okresie od kwietnia do czerwca obowiązki wychowawcy klasy II pełniła Pani Dorota Sobstyl.W roku szkolnym 2001/2002 szkoły gimnazjalne opuścili pierwsi absolwenci. Klasa III ucząca się w naszej szkole otrzymała świadectwa ukończenia Gimnazjum nr 2 w Zakręciu, jako szkoły nadrzędnej organizacyjnie. Pierwszymi absolwentami gimnazjum byli: Berbeć Marcin, Berbeć Rafał, Chwaszcz Cezary, Dzida Tomasz, Gmiter Tomasz, Huk Joanna, Jagniontkowski Krzysztof, Joć Artur, Kobylańska Anna, Kowalczyk Piotr, Kulawiak Ewelina, Kura Sylwia, Laskowska Dagmara, Lewandowska Katarzyna, Lewandowski Marcin, Malec Łukasz, Marczewska Katarzyna, Marucha Marcin, Nowicki Paweł, Nowosad Agnieszka, Skamra Kamil, Stećko Kamil, Szuryga Łukasz, Tchórz Paweł, Zając Agnieszka, Zwierz Krzysztof.
W bieżącym roku oddano do użytku salę komputerową, na którą zaadoptowano pomieszczenie znajdujące się obok biblioteki. Pracownię szkoła wyposażyła we własnym zakresie w 10 komputerów z monitorami 14-calowymi, a sprzęt ten w większości pozyskany został od instytucji, które wymieniały go na nowszy. Komputery były połączone w sieć, a z internetem łączyły się za pomocą modemu analogowego, korzystając z promocji, jakiej udzielał ówczesny dostawca internetu dla edukacji. Pracownia była ograniczona dosyć małym metrażem i działała tylko 2 lata, po czym została przeniesiona do wyremontowanego, dużo większego i funkcjonalnego pomieszczenia.
W trakcie I semestru, przebywającą na urlopie Panią Jolantę Kawęcką zastępowała Pani Jolanta Ćwirta, pełniąc obowiązki wychowawczyni klasy III. Opiekunem samorządu uczniowskiego w bieżącym roku była Pani Beata Chariasz.Podczas wakacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Likwidacji uległo boisko znajdujące się dotychczas za budynkiem szkoły, na miejscu którego zgodnie z planem, miały powstać boiska z nawierzchnią tartanową. (fot. poniżej)
W tym roku mieliśmy pierwszych absolwentów już naszego gimnazjum, czyli Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym. Decyzję o powołaniu gimnazjum w naszej szkole podjęła Rada Gminy na swojej sesji w dniu 25 kwietnia 2002 roku, natomiast 27 czerwca 2002 roku Rada Gminy powołała zespół, który z dniem 1 września 2002 roku połączył Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym i Szkołę Podstawową w Małochwieju Dużym a tym samym przyjął pełną nazwę: Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym (fot. dokumentu poniżej). Zarówno gimnazjum jak i zespół zgodnie z uchwałą zaczęły oficjalnie funkcjonować od 1 września 2002 roku. Zgodnie z uchwałą, do obwodu naszej szkoły należały: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Latyczów, Zastawie Kolonia i Łany. Niebagatelną rolę w utworzeniu gimnazjum w naszej szkole odegrali rodzice, którzy wielokrotnie składali w tej sprawie pisemne prośby do Wójta Gminy Krasnystaw. Dyrektorem nowo utworzonego Zespołu został Pan Wiesław Bojarczuk, któremu Rada Pedagogiczna na swoim wakacyjnym posiedzeniu udzieliła wotum zaufania.
30 września, wzorem starego zwyczaju studenckiego nazywanego "beania" a kultywowanego przez gimnazjalistów, odbyły się w naszej szkole otrzęsiny, w trakcie których uczniowie klasy I gimnazjum zostali poddani wielu próbom, po których stali się już prawdziwymi uczniami gimnazjum. (fot poniżej)
Na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej obecna była Pani Anna Rapa, przedstawiciel naszego organu prowadzącego - Gminy Krasnystaw. Tradycją naszej szkoły są zabawy choinkowe, które odbywają się już od wielu lat zawsze w pierwszą sobotę ferii zimowych. Tak też się stało w bieżącym roku. Uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe uczestniczyli w zabawie karnawałowej, a we wcześniej udekorowanych klasach, otrzymali smaczne posiłki przygotowane przez rodziców. W kwietniu (rok przed przystąpieniem Polski w szeregi Unii Europejskiej) zorganizowany został w naszej szkole "Dzień Europejski", podczas którego uczniowie w poszczególnych klasach reprezentowali kraje należące do Unii Europejskiej. Zaakcentowali to poprzez stroje mające barwy narodowe danego państwa. (fot poniżej)
W bieżącym roku nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki zarówno ze sprawdzianu szóstoklasisty jak i egzaminu gimnazjalnego. Klasa VI uzyskała wynik 31,3 pkt (na 40 pkt możliwych), natomiast klasa III gimnazjum uzyskała łączny wynik 70,67 pkt (na 100 pkt możliwych). Najlepszym wynikiem indywidualnym było uzyskanie przez jednego z uczniów łącznej ilości 95 pkt.
Od tego roku, oprócz działających dotychczas samorządów uczniowskich szkoły podstawowej klas IV-VI, którego opiekunem była Pani Beata Chariasz i grupy wiekowej "Skrzaty" klas I-III, której opiekunem była Pani Danuta Berbeć, w szkole rozpoczął działalność samorząd uczniowski gimnazjum. Jego opiekunem była Pani Teresa Berbeć. 20 czerwca 2003 r. pożegnano mijający rok i pierwszych w historii szkoły, absolwentów Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym. (fot poniżej)W roku szkolnym 2003/2004 odbyła się w naszej szkole I edycja Gminnego Konkursu Matematycznego pod nazwą "Matematyczna Drabinka", który podzielony był na trzy kategorie wiekowe. Udział w nim brali uczniowie klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Konkurs odbywał się pod patronatem Gminy Krasnystaw. We wrześniu wychowankowie Pani Marzeny Sokół - uczniowie klasy I, w obecności wizytatora Pana Arkadiusza Kwiecińskiego, dyrektora Pana Wiesława Bojarczuka, nauczycieli i całej społeczności szkolnej, złożyli ślubowanie w trakcie uroczystości pasowania na ucznia, o treści: "Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego co piękne i mądre. Będę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju". Tekst ślubowania od wielu lat należy do tradycji naszej szkoły.
Jest wiele śladów w historii szkoły, świadczących o tym, że nasi uczniowie zawsze nieśli pomoc potrzebującym. We wrześniu po otrzymaniu pisma z apelem matki chorego dziecka o pomoc finansową na jego leczenie, cała społeczność uczniowska bez wahania odpowiedziała na ten dramatyczny apel. Zorganizowano dyskotekę, podczas której zebrano kwotę 301 złotych i przekazano ją na odpowiednie konto. (fot poniżej)
W związku z odejściem na urlop macierzyński Pani Elżbiety Marczewskiej-Buk, w miesiącach od października do grudnia w jej zastępstwie lekcje wychowania fizycznego prowadziła Pani Magdalena Bugała.
W ubiegłum roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła z klasą", w ramach której nauczyciele realizowali 6 zadań. W wyniku decyzji komisji z dnia 10 października 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły z klasą". (fot poniżej)
Na początku grudnia bieżącego roku, w naszej szkole odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, wynikiem którego 19 grudnia 2003 roku, oficjalnie w Starostwie Powiatowym został zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy "Victoria". Klub powstał już z myślą o zapleczu sportowym, o jakie we wrześniu przyszłego roku miała się wzbogacić nasza szkoła. Zrzeszał on uczniów naszej szkoły, lecz organizacyjnie stał się samodzielną jednostką, która posiadała już swój własny NIP, REGON oraz osobne konto bankowe.
W okresie ferii zimowych w naszej szkole zorganizowany został kurs obsługi komputera z zakresu systemu operacyjnego Windows i podstawowych programów biurowych dla mieszkańców wsi. Kurs, który prowadzony był przez Pana Ireneusza Króla i nauczyciela szkoły Pana Andrzeja Jasionowskiego, został zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a na jego potrzeby szkoła otrzymała od agencji 7 nowych komputerów, które po zakończeniu kursu pozostały w szkole na potrzeby pracowni komputerowej. Pracownia w obecnym roku szkolnym została przeniesiona do wyremontowanego pomieszczenia na poddaszu, specjalnie zaadoptowanego w tym celu. W pracowni nie było jeszcze pełnej instalacji elektrycznej, w związku z czym komputery były podłączane do prądu za pomocą przedłużaczy. Część komputerów z poprzedniej pracowni pozostawiono na korytarzu szkolnym i udostępniono uczniom, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych chętnie z nich korzystali. (fot poniżej)
1 kwietnia uczniowie klasy VI pisali sprawdzian, z którego najlepszy wynik (38 pkt na 40 możliwych) uzyskała Aleksandra Patyra. Uczniowie gimnazjum swój egzamin pisali w dniach 5 i 6 maja. Zarówno na sprawdzianie jak i na egzaminie obserwatorem był wizytator Pan Arkadiusz Kwieciński.
W bieżącym roku szkolnym odbyło się kilka wycieczek. Uczniowie klas 0-III pod kierunkiem przewodnika zwiedzali Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, uczniowie klas IV-VI ruszyli do Czarnolasu szlakiem Jana Kochanowskiego, zaś uczniowie klas II i III gimnazjum zwiedzili Muzeum w Majdanku, gdzie w zadumie patrzyli na świadectwo hitlerowskiego okrucieństwa. Grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w 4-dniowej wycieczce w Pieniny. Był to wyjazd integracyjny ze szkołą z Rejowca. (fot poniżej)
Jako, że jednym z ważniejszych zadań wychowawczych w naszej szkole było zawsze dbanie o miejsca pamięci narodowej, również i w tym roku szkolnym uczniowie wraz z Panią Hanną Berbeć porządkowali teren wokół pomnika z okresu II wojny światowej, znajdującego się w Kolonii Zastawie. Z końcem roku odbyły się w szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, w wyniku których przewodniczącą samorządu szkoły podstawowej została uczennica klasy V Katarzyna Kyc, natomiast społeczności uczniowskiej gimnazjum miał w przyszłym roku przewodniczyć uczeń obecnej klasy II "A" Tomasz Lipiński.
25 czerwca zakończył się rok szkolny 2003/2004. Podczas uroczystości zakończenia roku pożegnano klasę III gimnazjum, która tradycyjnie złożyła ślubowanie absolwentów (fot poniżej). W dniach 28-30 czerwca 2004 roku w Grudziądzu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Nauczycieli (i pracowników oświaty) w brydżu sportowym, w których Pan Krzysztof Marucha, pracujący w naszej szkole na stanowisku głównego księgowego, zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii drużynowej (fot poniżej).
W czasie wakacji wygląd naszej szkoły uległ dużej zmianie. Wymienione zostały okna, pomalowano dach i elewację zewnętrzną, odświeżono korytarze oraz klasy. Przed budynkiem powstał parking. Zakończono również prace przy budowie sali gimnastycznej oraz wykonano do niej drogę dojazdową (fot poniżej).Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły była Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2004/2005, połączona z oddaniem do użytku sali gimnastycznej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele najwyższych władz oświatowych, wojewódzkich i samorządowych w osobach: Waldemara Godlewskiego - Lubelskiego Kuratora Oświaty, Anny Dudek-Janiszewskiej - Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie, Andrzeja Kurowskiego - Wojewody Lubelskiego, Ireny Kurzępy - Senatora RP, Wiceprzewodniczącej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Tadeusza Wojciechowskiego - Dyrektora Programu Socrates-Comenius, Janusza Szpaka - Starosty Powiatu Krasnystaw, Janusza Korczyńskiego - Wójta Gminy Krasnystaw, Leszka Szeniaka - Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w naszej Kaplicy pw. Maksymiliana Kolbego, następnie wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi uroczyście przemaszerowali na plac szkolny. Po odegraniu marszu powitalnego i zadeklamowaniu okolicznościowego wiersza autorstwa Pana Mirosława Iwańczyka nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi do sali gimnastycznej. Salę poświęcił arcybiskup lubelski Józef Życiński, po czym nastąpiły okolicznościowe rzuty do kosza w wykonaniu naszych gości. Po ceremoniale otwarcia i poświęcenia sali, nastąpiła oficjalna uroczystość, która rozpoczęła się hymnem państwowym i powitaniem przybyłych gości przez dyrektora szkoły pana Wiesława Bojarczuka (fot. tekstu przemówienia poniżej). Po wystąpieniu dyrektora nastąpiły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. Następnie, po odśpiewaniu hymnu szkoły część artystyczną, przygotowaną przez Panią Teresę Berbeć i Pana Edwarda Kyca, zaprezentowała młodzież naszej szkoły, po której wszyscy goście zostali zaproszeni do wpisów w księdze honorowej i na uroczysty obiad. Po obiedzie w ramach sportowego festynu został rozegrany mecz piłki siatkowej.Młodzież z naszej szkoły, po bardzo efektownej części artystycznej, która została zaprezentowana w trakcie wrześniowej inauguracji roku szkolnego, została zaproszona do Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie 14 października 2004 r. powtórzyła swój program w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. (fot poniżej)Nasi uczniowie swoim występem ponownie uświetnili, tym razem uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w Siennicy Nadolnej. Podczas tej uroczystości nauczyciele naszej szkoły otrzymali nagrody wójta z rąk Pana Janusza Korczyńskiego, byli to dyrektor Pan Wiesław Bojarczuk, Pani Teresa Berbeć i Pan Edward Kyc. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, corocznie w miesiącu październiku odbywa się uroczystość pasowania na ucznia szkoły podstawowej. Tak też się stało i w bieżącym roku szkolnym. Wśród gości znaleźli się rodzice pierwszoklasistów, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. W bieżącym roku szkolnym do klasy pierwszej uczęszczało 16 uczniów, a wychowawczynią tej klasy była Pani Danuta Berbeć. (fot poniżej)
W związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej i kompleksu boisk, UKS "Victoria" od września rozpoczął swoją sportową działalność. W październiku odbyło się walne zebranie klubu, na którym wybrano 5-cio osobowy zarząd. W jego skład weszli: Andrzej Jasionowski - prezes, Wiesław Bojarczuk - z-ca prezesa, Elżbieta Marczewska-Buk - sekretarz, Beata Chariasz i Piotr Bielesza - członkowie zarządu. W związku z tym, że klub w br. nie otrzymał jeszcze żadnych środków finansowych z Gminy Krasnystaw, więc na swoją statutową działalność, zarząd musiał pozyskiwać je od lokalnych sponsorów. Pierwsza dotacja została przyznana w lutym 2005 roku.
Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było przystąpienie do realizacji programu Socrates-Comenius, którego głównym celem była wspólna praca grupy szkół z różnych krajów europejskich nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych. Do udziału w projekcie zainspirował nas Pan Tadeusz Wojciechowski, który we wrześniu był gościem wojewódzkiej inauguracji. Zauroczony występami uczniów podczas części artystycznej, zasugerował, że dorobek szkoły należałoby zaprezentować na szerszym forum, i że jednym z takich sposobów prezentacji mógłby być udział w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach programu Socrates-Comenius. Wyzwanie to zostało przyjęte przez dyrektora jak i całą społeczność szkolną. Po złożeniu wniosku zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium kontaktowym, które w dniach 31.10 – 3.11 2004 roku odbyło się w Turcji. Naszą szkołę reprezentował nauczyciel języka angielskiego Pan Mieczysław Antoniak. Podczas seminarium należało zaprezentować szkołę oraz region, w którym się ona znajduje. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, zostaliśmy wyróżnieni za formę wizualną i obszerność przygotowanego materiału. Efektem seminarium w Stambule było nawiązanie współpracy ze szkołami z Turcji, Danii, Niemiec oraz Francji. Realizacja pierwszego dla nas projektu tego typu, była zaplanowana wówczas na trzy lata. Przewidziana była wymiana nauczycieli i uczniów z poszczególnych krajów. Pierwszą dla nas wizytą miała być wizyta we Frankfurcie w październiku przyszłego roku.
Po akceptacji wniosku złożonego wcześniej do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w grudniu 2004 roku szkoła w ramach projektu "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum" otrzymała sprzęt komputerowy z pełnym oprogramowaniem. Składał się on z 10 komputerów uczniowskich, komputera dla nauczyciela, komputera pełniącego funkcję serwera sieci lokalnej, laptopa, skanera fotograficznego, projektora multimedialnego oraz drukarki laserowej. Pracownia została też podłączona do internetu i od tego czasu dysponowała już 17-ma komputerami, ponieważ w lutym br. 7 komputerów szkoła pozyskała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (fot poniżej)
Pierwszą imprezą sportową zorganizowaną przez nowo powstały Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" był I Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 1993 o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw, który odbył się 8 stycznia 2005 roku. Turniej, oprócz tego, że był promocją nowego klubu, szkoły i naszego regionu, miał również charakter prestiżowy, ponieważ wzięły w nim udział drużyny znane i cenione w środowisku piłkarskim. Były to m.in.: "Avia" Świdnik, "Wieniawa" Lublin, UKS "Kiko" Zamość, UKS "Niedźwiadek" Chełm, "Unia" Hrubieszów, UKS "Jedynka" Krasnystaw. Pierwszym zwycięzcą tego, jak się później okazało cyklicznego turnieju została drużyna "Wieniawy" Lublin, której dekoracji dokonali ówczesny zastępca Wójta Gminy Krasnystaw Pani Anna Repeć oraz Dyrektor naszej szkoły Pan Wiesław Bojarczuk. Tutaj można zobaczyć więcej informacji na temat tego turniejuTen rok szkolny był dla naszej szkoły bardzo owocny jeżeli chodzi o laureatów konkursów przedmiotowych. Byliśmy jedyną szkołą powiatu krasnostawskiego, która mogła pochwalić się laureatami w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, podwójnym laureatem – z matematyki i przyrody – został Jan Czuba - uczeń klasy VI, który przygotowywany był przez nauczycielkę matematyki Panią Annę Antoniak, oraz Panią Hannę Czuba w trakcie zajęć koła matematycznego. Do konkursu z przyrody Jaś był przygotowywany przez Panią Renatę Wiśniewską. W gimnazjum natomiast w tym roku było dwoje laureatów. Uczennica klasy III „a”, Monika Sieniawska została laureatką konkursu literacko – czytelniczego, do którego była przygotowywana przez nauczycielkę języka polskiego Teresę Berbeć. Natomiast Michał Kyc, uczeń klasy III „b”, uzyskał tytuł laureata w konkursie chemicznym, do którego przygotowywała go nauczycielka tego przedmiotu Hanna Czuba. Uroczyste spotkanie laureatów, ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyło się 19 kwietnia 2005 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.W tym roku aktywnie działał nasz uczniowski klub, który po zorganizowaniu styczniowego turnieju piłkarskiego, tym razem był pomysłodawcą i realizatorem Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który odbył się 1 maja 2005 r. na obiektach sportowych naszej szkoły. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników, byli to uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy naszej miejscowości oraz zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Turisjku na Ukrainie z jego opiekunem, dyrektorem sportowym tamtejszego samorządu Panem Aleksandrem Kaliszczukiem. Podczas imprezy odbyły się m.in. wyścigi w workach, wyścigi ze związanymi nogami, zwinnościowe tory przeszkód, rzuty do celu, bieg „Po trzeźwość” na dystansie 2500 m, towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną Urzędu Gminy Krasnystaw a drużyną składającą się z nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Jednym z wielu punktów programu tej imprezy był występ księży z parafii św. Franciszka w Krasnymstawie wraz z zespołem młodzieżowym, który w bardzo brawurowy sposób przedstawił repertuar piosenek oazowych. Na festynie obecna była Pani Anna Rapa - specjalista ds. oświaty Urzędu Gminy Krasnystaw, która wraz z dyrektorem szkoły wręczała nagrody za poszczególne konkurencje. Impreza nasza odbiła się szerokim echem wśród społeczności lokalnej, jak i w lokalnej prasie. Więcej informacji na temat tego festynu
W dniach 6-7 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. (fot poniżej)
Od bieżącego roku szkolnego zaczęła funkcjonować nasza szkolna strona internetowa prowadzona przez Pana Andrzeja Jasionowskiego. Pierwsza strona funkcjonowała pod adresem: www.malochwiej.strefa.pl. Strona o tym adresie działała do kwietnia 2012 roku. (fot poniżej)W roku szkolnym 2005/2006, w miesiącu grudniu do szkoły naszej dołączyli uczniowie z ośrodka w Tuligłowach, znajdującego się w naszym obwodzie szkolnym. W dniach 6-9 listopada odbyło się pierwsze robocze spotkanie w ramach programu Socrates-Comenius, do którego nasza szkoła przystąpiła w roku ubiegłym. W spotkaniu, które odbyło się w niemieckim mieście Taunusstein niedaleko Frankfurtu nad Menem, wzięli udział nauczyciele z naszej szkoły: dyrektor Pan Wiesław Bojarczuk, nauczyciel języka angielskiego i koordynator programu, Pan Mieczysław Antoniak i nauczycielka języka polskiego Pani Teresa Berbeć. W trakcie wizyty ustalono szczegółowy plan działania w bieżącym roku szkolnym i uzgodniono, że co tydzień uczniowie z klas realizujących program będą się mogli spotykać na internetowym czacie, co umożliwi lepsze poznanie oraz pomoże w rozwijaniu sprawnego posługiwania się językiem angielskim. W grudniu nastąpiła wymiana upominków wykonanych przez uczniów, będących symbolem Świąt Bożego Narodzenia w poszczególnych krajach. (fot poniżej)
Podobną obsadę jak w roku ubiegłym, miał II Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw, który odbył się 14 stycznia 2006 r. Inny był jednak jego zwycięzca, ponieważ w tej edycji triumfatorem turnieju piłkarskiego organizowanego przez nasz UKS "Victoria" została drużyna UKS "4" Krasnystaw. Nagrody, podobnie jak w roku poprzednim, wręczyli: przedstawiciel Urzędu Gminy Krasnystaw Pani Anna Repeć i dyrektor szkoły Pan Wiesław Bojarczuk. Więcej informacji na temat tego turnieju
W okresie ferii zimowych uczniowie pod opieką Pani Teresy Berbeć i Andrzeja Jasionowskiego korzystali z nowo powstałego stoku narciarskiego w pobliskim Bobliwie. W pierwszych dniach marca 2006 roku kolejna grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu we Francji w szkołach w Cezac i St. Yzan de Soudiac w Akwitanii. Spotkanie to miało bardzo intensywny przebieg. Podczas wspólnych obrad ustalono zadania na przyszłość, m.in. jako priorytet uznano wydanie pod koniec tego roku szkolnego wspólnej publikacji na temat życia codziennego w poszczególnych krajach, jak również uruchomienie wspólnej strony internetowej, na której będą ukazywały się materiały z przebiegu realizacji programu przez poszczególnych partnerów.30 kwietnia 2006 r. nasza szkoła była gospodarzem VII Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Krasnystaw. Oprócz delegatów gośćmi imprezy byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. W trakcie kongresu odbyły się wykłady, prezentacje twórczości ludowej tj. kuchnia, rękodzieło, malarstwo. Przed budynkiem szkoły można było kupić kwiaty i drzewka. Na zakończenie imprezy uczestnicy wysłuchali pieśni ludowych w wykonaniu kapel: „Małochwiejacy” i „Cukrowniacy”.
W maju 2006 roku odbyła się II edycja konkursu "Matematyczna Drabinka", natomiast 28 maja również II edycja, ale imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod nazwą Sportowa Majówka. Imprezę w kolejnym roku swojej działalności zorganizował Uczniowski Klub Sportowy "Victoria", prężnie działający przy naszej szkole. Oprócz uczniów, rodziców i mieszkańców Małochwieja, w tym roku gościliśmy zespół teatralny z Bzitego, zespoły wokalne z Siennicy Nadolnej, Krupego i Małochwieja, a także zespół wokalny AMIN prowadzony przez księży z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Więcej informacji na temat tego festynu
W tym roku na w Gminnym Dniu Sportu dla szkół podstawowych, który corocznie organizowany jest z okazji Dnia Dziecka, a którego po raz drugi byliśmy organizatorami, oprócz reprezentacji gminnych szkół podstawowych, gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Surhowie oraz szkoły z zaprzyjaźnionego Turijska na Ukrainie. Rozegrano turniej koszykówki dziewcząt, turniej piłki nożnej chłopców oraz biegi na 60 m. Wśród zwycięzców najlepiej zaprezentowali się uczniowie z Surhowa. Na naszej imprezie sportowej obecna była Pani Anna Rapa, która reprezentowała Gminę Krasnystaw. Więcej informacji na temat dnia sportu. W pierwszych dniach lipca 2006 roku w X Mistrzostwach Polski Nauczycieli (i pracowników oświaty) w brydżu sportowym, Pan Krzysztof Marucha poprawił swój wynik sprzed dwóch lat zdobywając tym razem Mistrzostwo Polski w kategorii drużynowej (fot poniżej).Wstecz   |   Dalej 

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl