Historia szkoły - Lata 1939-1960
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288510 gości   |   Gości online:  2
brak obrazka

Lata 1940-1960

W roku szkolnym 1940/1941 kierownikiem szkoły nadal był Pan Stefan Golibroda, a oprócz niego w szkole rozpoczęła pracę Pani Jadwiga Sidor. Stan dzieci na początku roku szkolnego wynosił 97. W tym roku szkolnym nie przeprowadzono rocznej klasyfikacji uczniów z powodu dwóch przerw w nauce. Były one spowodowane zajęciem obu sal lekcyjnych przez wojska niemieckie, podczas przygotowywania przez nich ataku na ZSRR. Pierwsza przerwa trwała od 29 października 1940r. do 7 listopada 1940r., druga natomiast była dużo dłuższa i trwała od 1 lutego 1941r. do 22 czerwca 1941 r. W ramach germanizacji miejscowej ludności, Niemcy zmuszali mieszkańców do niszczenia polskich książek, czasopism, publikacji, w trakcie tych działań prawdopodobnie zniszczona została również część dokumentów szkolnych z tego okresu. Niemieccy żołnierze na pamiątkę przysięgi złożonej przed działaniami wojennymi w ZSRR posadzili za szkołą 2 jesiony (w okolicach obecnego boiska asfaltowego), które w późniejszych latach w związku z pracami remontowymi na terenie szkoły zostały usunięte. Pierwsza fotografia w poniższej galerii przedstawia niemiecki talerz, który pozostał w szkole po jej opuszczeniu przez niemieckie wojska, na drugiej natomiast, przedstawiona jest strona tytułowa dwujęzycznej księgi ocen z bieżącego roku szkolnego (w języku polskim i niemieckim).Rok szkolny 1941/1942 nie przyniósł zmian w składzie nauczycielskim. Kierownik szkoły Pan Stefan Golibroda korzystał z mieszkania służbowego składającego się z dwóch pokojów i kuchni. Szkoła posiadała 84 ary własnego gruntu, z czego 40a przeznaczone było na pole uprawne, 20a na ogród warzywny, sad owocowy i ogródek kwiatowy, pozostałe 24a zajmowały budynki, podwórko i boisko. 22 września zasadzono 26 szt. drzewek owocowych (na miejsce uschniętych). W szkole prenumerowano pismo "Ster" w ilości 37 egzemplarzy miesięcznie. Biblioteka szkolna posiadała 174 książki dla uczniów oraz 8 książek dla nauczycieli (dane pochodzą z akt naszej szkoły znajdujących się w Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie za lata 1915 - 1950). Inspektorem szkolnym był wówczas Pan Władysław Łyszczarz.
W roku szkolnym 1942/1943 na dzień 1 października szkoła liczyła 106 uczniów. Dane natomiast z 1 kwietnia 1943 roku mówią o 108 zapisanych i 99 uczęszczających do szkoły uczniach. W październiku 1942 r. wg raportu Pana Stefana Golibroby: "szkoła odstawiła do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Krasnymstawie 30 kg skrzypu polnego, 46 kg rdestu polnego oraz 109 kg kasztanów" (dane pochodzą z akt naszej szkoły znajdujących się w Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie za lata 1915 - 1950). W planach była też hodowla jedwabników, jednak ze względu na brak odpowiednich urządzeń nie została zrealizowana. W okresie 13.12.1942r. - 28.02.1943r. nastąpiła nieplanowana przerwa w nauce, a spowodowana była brakiem opału.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1943/1944 kierownik Pan Stefan Golibroda zwrócił się do organu nadrzędnego o utrzymanie dwóch etatów nauczycielskich oraz przydzielenie 6 godzin dla księdza w celu nauki religii. Prośbę jego zaakceptowano, w związku z czym w szkole obok Pana Golibrody i Pani Jadwigi Sidor, rozpoczął pracę ksiądz Władysław Siwek, który prowadził lekcje religii. Ogólna liczba uczniów objętych nauczaniem wynosiła 119, natomiast zapisanych do szkoły było 104 uczniów. Tygodniowa liczba godzin w poszczególnych klasach wyglądała następująco: klasa I - 14 godzin, klasa II - 13 godzin, klasa III - 18 godzin i klasa IV - 21 godzin (dane pochodzą z akt naszej szkoły znajdujących się w Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie za lata 1915 - 1950).
Naukę w roku szkolnym 1944/1945 rozpoczęto 15 września ze względu na prace związane z remontem szkoły. Szkoła posiadała 2 sale po 46 m2 i 3 m wysokości. Miejsc dla uczniów w ławkach było 60 (2 x 30) i w "dostawkach" - 64 (2 x po 32). Na dzień 1 października do szkoły uczęszczało 116 uczniów (dane pochodzą z akt naszej szkoły znajdujących się w Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie za lata 1915 - 1950). W skład kadry nauczycielskiej wchodzili: kierownik Pan Stefan Golibroda (28 godzin etatowych), Pani Jadwiga Sidor (30 godzin etatowych), ks. Adamowicz (6 godzin religii) oraz Pani Anna Moskwa, która doszła już w trakcie roku szkolnego. Staż pracy Pana Stefana Golibrody wynosił 21 lat, natomiast Pani Jadwigi Sidor - 15 lat. Z dniem 15 listopada 1944 roku szkoła została przemianowana z I na II stopień organizacyjny, w związku z czym naukę rozpoczęły oddziały V i VI. Wiązało się to ze zwiększeniem liczby uczniów, która na dzień 21 czerwca wynosiła już 136. Do szkoły oprócz dzieci z Małochwieja Małego i Małochwieja Dużego uczęszczało 13 uczniów z Tuligłów. Od 27 lutego 1945 roku naukę religii przejęli nauczyciele, w związku z przeniesieniem ks. Adamowicza do Kalisza. W trakcie bieżącego roku szkolnego ze szkoły odszedł Pan Stefan Golibroda, obowiązki kierownika przejęła Pani Jadwiga Sidor, a do kadry nauczycielskiej dołączyła Pani Maria Wiśniewska. W szkole wzorem lat ubiegłych, nadal uprawiano i zbierano zioła lecznicze. Od 6 lipca 1945 roku w szkole na okres wakacji uruchomiono przedszkole dla dzieci w wieku 4-7 lat, do którego uczęszczało 25 dzieci. Pierwsza fotografia poniższej galerii przedstawia I Komunię Świętą w Tuligłowach z ok. 1942 r. dla dzieci z Małochwieja Małego, Małochwieja Dużego, Wólki Orłowskiej i Zastawia. Kolejne fotografie przedstawiają dokument wypisu ze szkoły we Lwowie jednego z uczniów, który ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziców, został przeniesiony do naszej szkoły oraz strony tytułowe dwujęzycznych dokumentów szkolnych, które obowiązywały w naszej szkole w czasie okupacji niemieckiej.
aa
aa


Od roku 1945/1946 obowiązek szkolny w rejonie Małochwieja otrzymały dzieci z Wólki Orłowskiej. Klasy V i VI czasowo uczyły się w lokalu prywatnym u Państwa Parzymiesów, oddalonym od szkoły ok. 100 m, była to salka o metrażu 27 m2 (dane pochodzą z akt naszej szkoły znajdujących się w Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie za lata 1915 - 1950). W bieżącym roku, podobnie jak w kolejnym 1946/1947 w szkole pracowały dwie Panie: Anna Moskwa i pełniąca obowiązki kierownika szkoły Jadwiga Sidor. Poniższa fotografia pochodzi z uroczystości I Komunii Św., która odbyła się w roku 1947 w Tuligłowach. Na pamiątkowym zdjęciu znajdują się uczniowie Stanisław Nowosad i Lucjan Gmiter z siostrą Hilarią.Rok szkolny 1947/1948 przyniósł zmiany w kadrze nauczycielskiej. Ze szkoły odeszła Pani Jadwiga Sidor, a od 25 września 1947 roku podjął pracę Pan Stanisław Rokita, który pełnił też obowiązki kierownika szkoły (przez kolejne 2 lata). W tym roku zmniejszono stopień organizacyjny szkoły, likwidując klasę VI.
Po zdemokratyzowaniu Związku Młodzieży „Wici”, powstało ZMP, a następnie ZMW. Młodzież skupiona w tej organizacji miała trudne warunki do rozwoju z powodu braku świetlicy. Mleczarnia zaadoptowała na swoje potrzeby małą świetlicę, zaś salę widowiskową objęło stałe kino. Wskutek tego właśnie szkoła stała się miejscem spotkań młodzieży.
W roku szkolnym 1949/1950 w szkole rozpoczęło pracę trzech nowych nauczycieli: Pani Zofia Dudek, Pani Teresa Felauer i Pan Jan Gontarz, który w tym roku pełnił funkcję kierownika szkoły. Po roku pracy Pan Gontarz odszedł ze szkoły, wstąpił do seminarium i został księdzem. Pani Zofia Dudek po dwuletniej pracy odeszła ze szkoły i podjęła dalszą naukę w celu podwyższenia swoich kwalifikacji. Na początku bieżącego roku szkolnego w składzie kadry nauczycielskiej była również Pani Anna Moskwa, jednak krótko po rozpoczęciu roku szkolnego, wykazując się patriotyczną odwagą słowa, została zwolniona z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Pani Moskwa wydarzenie to przypłaciła kilkuletnią absencją zawodową i jak się później okazało, utratą zdrowia.
Poniższe fotografie pochodzą z wczesnych lat powojennych i przedstawiają gromadzenie lodu z pobliskiej rzeki. Przetargi na zwózkę lodu, niezbędnego do przechowywania swoich produktów (przede wszystkim serów) organizowała Spółdzielnia Mleczarska, ze względu na to, że nie istniały wtedy jeszcze urządzenia chłodnicze. Pocięte tafle lodu były składowane obok Spółdzielni w "pryzmę" i zasypywane trocinami, co pozwalało na przechowywanie produktów do kolejnego sezonu zimowego (włączając miesiące letnie). Przetargi wygrywane były przeważnie przez Komitet Rodzicielski przy naszej szkole lub OSP. Zarobione pieniądze przeznaczane były bądź to na potrzeby szkoły (w przypadku Komitetu Rodzicielskiego), bądź na wydatki związane z działalnością OSP w Małochwieju.
W roku 1950/1951 kierownikiem szkoły została Pani Teresa Felauer i funkcję tę pełniła przez kolejne 7 lat. W szkole pojawiło się dwóch nowych nauczycieli: Pani Czesława Krukowska (Smerdel) i przybyły ze szkoły w Surhowie Pan Henryk Raczkowski, który pracował tylko jeden rok. Pan Raczkowski po roku pracy został powołany do służby wojskowej, a kiedy w jej trakcie odkryto u niego predyspozycje do zawodu lekarza, przeszedł odpowiednie kształcenie i pozostał już w służbie jako lekarz wojskowy.
Pani Felauer od pierwszego roku pełnienia funkcji kierownika szkoły rozpoczęła niestrudzoną pracę kulturalno-oświatową z miejscowym społeczeństwem, zorganizowała kurs ukończenia 7 klasy dla dorosłych, będąc radną w Gminnej Radzie Narodowej przyczyniła się do powstania na wsi przystanku autobusowego „na żądanie”. Była to również osoba bardzo przychylna lokalnej młodzieży. W związku (ze wspomnianymi wcześniej) problemami lokalowymi, chętnie zapraszała młodzież do szkoły organizując dla nich pogadanki obyczajowe, zorganizowała też dla nich radio.Po przydzieleniu przez władze szkolne czterech etatów nauczycielskich, i dzięki wcześniejszym staraniom kierowniczki i Komitetu Rodzicielskiego o poprawę warunków do nauki i zwiększenie stopnia organizacji (m.in. zakup większej ilości ławek, zorganizowanie dodatkowej sali do nauki), szkoła stworzyła warunki do funkcjonowania szkoły 7-klasowej. W takiej też formie (zgodnie z obowiązującą w Polsce od 1948 roku podstawą organizacyjną i programową systemu szkolnego), nasza szkoła rozpoczęła rok szkolny 1951/1952. Wprawdzie budynek posiadał tylko trzy sale lekcyjne, jednak czwartą (niezbędną już w przypadku siedmiu klas) wynajęto na wsi (u Pana Jana Kowalczyka). Warunki lokalowe do nauki nie były więc korzystne. I wtedy zrodziła się właśnie myśl o budowie nowego budynku szkoły. Przy poparciu społeczeństwa i lokalnych władz, myśl ta w kolejnych latach przerodziła się w czyn.
Pierwsza fotografia poniższej galerii przedstawia uczniów pierwszej w historii naszej szkoły, klasy VII z nauczycielami: Teresą Felauer, Czesławą Smerdel i Henrykiem Raczkowskim. Na fotografii wśród uczniów jest Pan Stanisław Parzymies, obecnie już emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w tym Instytucie oraz były dyplomata placówek w Tunezji i Algierii. Do klasy tej, oprócz wspomnianego Pana Parzymiesa, uczęszczali (alfabetycznie): Bodio Janina, Dąbrowski Jan, Dobosz Jan, Gmiter Lucjan, Kmieć Maria, Kowalczyk Halina, Kulczyńska Danuta, Mazurek Zenon, Miszczak Franciszek, Paczosa Stanisław, Rogoś Zbigniew, Tokarska Krystyna.Rok szkolny 1952/1953 przyniósł kolejne zmiany w składzie kadry pedagogicznej. Do Pani Teresy Felauer i Czesławy Smerdel, dołączyła Pani Aniela Kurówna (Marczewska) i Pan Henryk Kowalczyk. Oboje pracowali tylko jeden rok, a Pan Henryk Kowalczyk po odejściu ze szkoły wstąpił do policji i wg ustnych przekazów mieszkańców pozostał on pierwszym milicjantem ówczesnej "drogówki". W przekazach ustnych mieszkańców wymieniana jest jeszcze nauczycielka Pani Polkowska, jednak istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację takiej osoby. W okresie tym rozpoczęły się już zaawansowane działania dotyczące budowy szkoły. Należało zdobyć fundusz społeczny konieczny do rozpoczęcia budowy. Tu wiele dobrej woli i pracy wykazała Pani Teresa Felauer urządzając z dziećmi szkolnymi, młodzieżą dorosłą i starszymi osobami imprezy dochodowe, przedstawienia, zabawy, loterie itp. Dużą pomocą finansową była zwózka lodu dla miejscowej mleczarni, z której dochód przeznaczono na rzecz budowy szkoły. Bardzo dużą aktywnością społeczną przy planowaniu budowy szkoły wykazał się też Pan Artur Felauer (mąż Pani Teresy), który był autorem projektu nowego budynku szkoły, a w sprawie budowy interweniował też osobiśie w ówczesnym Inspektoracie Oświaty. Wynikiem tych wszystkich działań było rozpoczęcie (w II połowie lat pięćdziesiątych), prac przy budowie nowego budynku szkoły.W roku szkolnym 1953/1954 w naszej szkole pracę rozpoczęli Państwo Jadwiga i Tadeusz Fałowscy. Pochodzili z Jasła, a studia oboje ukończyli na uczelni we Lwowie. Do naszej szkoły zostali przeniesieni z Wierzbicy. W Małochwieju wynajmowali mieszkanie u Pana Glenia posiadając dzięki temu bliski kontakt ze szkołą. W bieżącym roku, dysponując zebranymi środkami finansowymi, w ramach działań związanych z planowaną budową szkoły, zakupiono i zlasowano wapno oraz zakupiono ponad 10 tys. sztuk cegły.
Na poniższej fotografii znajduje się Pani Teresa Felauer oraz nowo przybyli do szkoły Państwo Fałowscy wraz z tegorocznymi absolwentami szkoły, uczniami klasy VII. Do klasy tej uczęszczali wówczas (alfabetycznie): Berbeć Edward, Berbeć Jan, Kasiura Stanisław, Kliszcz Jan, Kowalczyk Maria, Kurek Tadeusz, Mazurek Jan, Mikołajczyk Stanisław, Nowosad Stanisław, Oleszczuk Marta, Raczkowski Bronisław, Stankiewicz Jan, Szostak Jan-Stanisław, Szydłowski Bogdan, Wojtal Jan.Kolejny rok szkolny 1954/1955 nie przyniósł zmian w składzie kadry pedagogicznej, oprócz Pani Teresy Felauer i Państwa Fałowskich, w szkole trzeci rok pracowała Pani Aniela Marczewska, która w przyszłym roku szkolnym odeszła ze szkoły, a zastąpiła ją Pani Czesława Łusiak (Bida). Na rok 1955 przypadała rocznica 30-lecia powstania OSP w Małochwieju. Uczniowie z naszej szkoły, przygotowani przez Panią Teresę Felauer, wzięli czynny udział podczas tego święta prezentując część artystyczną. Poniższe fotografie przedstawiają naszych uczniów w trakcie występów artystycznych. Uroczystość odbyła się 22 maja 1955 roku.
Po zakończeniu tego roku szkolnego rozpoczęto już budowę szkoły. W czynie społecznym fundamenty kopali i cementowali członkowie Komitetu Rodzicielskiego, a do prac społecznych przyłączał się również mąż kierowniczki Pan Artur Felauer. Część prac, takich jak kopanie dołów na składowanie wapna wykonywano w nocy, ponieważ w ciągu dnia mieszkańcy zajęci byli pracą w polu.W roku szkolnym 1957/1958, po odejściu ze szkoły (na własną prośbę) Pani Teresy Felauer, funkcję kierownika objęła Pani Jadwiga Fałowska i pełniła ją przez kolejne 3 lata. Kadrę uzupełniła (po kilkuletniej przerwie w pracy pedagogicznej), Pani Anna Moskwa. Wraz z odejściem ze szkoły dotychczasowego kierownika, Komitet Rodzicielski złożył dymisję, a na czele nowego komitetu stanął Pan Antoni Repeć, który wykazał się dużym zaangażowaniem w sprawy szkoły. Aktywnością w pracy społecznej na rzecz szkoły wykazywali się również: Michał Kasprzak, Tadeusz Żebrowski, Stanisław Kotorajczyk, Władysław Gleń, Stanisław Żebrowski, Bolesław Kyc, Jan Wożakowski, Mieczysław Gołębiowski, Władysław Niedrowski, Jan Wiśniewski, Jan Pastuszak, Bolesław Nizioł, Józef Berbeć, Stanisław Berbeć. W bieżącym roku szkolnym nastąpiła jeszcze jedna zmiana przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, którym został Pan Michał Szymański. Zebrane środki na budowę szkoły, jakie zostały po odejściu Pani Teresy Felauer wynosiły ponad 200 tys. zł (obecnie ok. 104 tys. zł). Komitet zakupił mieszałkę do cementu. Wspólnym wysiłkiem zgromadzono znaczne ilości piasku oraz 7 tys. cegieł za kwotę 7 tys. zł (obecnie ok. 3600 zł). Cena ta była wówczas dosyć wysoka, jednak ze względu na duży deficyt materiałów budowlanych w tym okresie, komitet wspólnie z kierownikiem szkoły Jadwigą Fałowską i pozostałymi nauczycielami zdecydowali o zakupie tego surowca. Do pomocy angażowano nauczycieli, którzy prowadzili zbiórki pieniężne oraz wszystkich mieszkańców wsi. Bardzo często organizowano różnorodne przedstawienia, teatrzyki, loterie fantowe, z których dochód w całości przeznaczano na potrzeby budowy. Przykładowy cennik biletów na zabawę połączoną z przedstawieniem teatralnym, która odbyła się w II semestrze bieżącego roku szkolnego:

  1. Wstęp na teatr:
    • I miejsca - 10 zł (obecnie ok. 5,50 zł)
    • II miejsca - 8 zł (obecnie ok. 4,40 zł)
    • Miejsca stojące - 5 zł (obecnie ok. 2,80 zł)
    • Dzieci szkolne - 2 zł (obecnie ok. 1,10 zł)
  2. Wstęp na zabawę: 10 zł

W przerwie wakacyjnej przed rozpoczęciem roku szkolnego 1958/1959 czyniono już starania o zakup drewna na przygotowanie pokrycia dachowego, które miało być wykonane z eternitu. Kwota "wpisowego" w bieżącym roku szkolnym, ze względu na budowę była dosyć wysoka. Komitet Rodzicielski ustalił ją w wysokości 50 zł (obecnie ok. 26 zł) od każdego dziecka. 41 zł z tej kwoty było przeznaczone na budowę szkoły, na ubezpieczenie - 5 zł, na odbudowę Warszawy - 2 zł i taką samą kwotę przeznaczono na składkę PCK. Osoby, których nie było stać na zapłacenie "wpisowego", pracowały przy budowie i zaliczano im to na poczet składki. Przed komitetem ciągle piętrzyły się problemy, które związane były głównie z brakiem materiałów budowlanych, jak również z mieszkaniami dla nauczycieli. Lokale te były wynajmowane od osób prywatnych i musiały być stale poddawane remontom, przeważnie związanym z ocieplaniem i ogrzewaniem lokali w czasie miesięcy zimowych. W kwietniu 1959 roku w ramach budowy prowadzono już końcowe prace, organizowano piasek do tynkowania oraz zakładano instalację elektryczną.
Rok szkolny 1959/1960 był pierwszym, kiedy to w szkole uroczyście obchodzono Święto Nauczyciela. W związku z ustaleniami Światowej Konferencji Nauczycielskiej z 1957 r., ogłoszony nim został 20 listopada. W październiku w szkole powstała organizacja harcerska, dla której (za pieniądze zarobione przy zbiórce chmielu w spółdzielni produkcyjnej) został zakupiony proporczyk. W bieżącym roku szkolnym podsumowano wstępnie wydatki, jakie pochłonęła budowa szkoły, była to kwota 650 tys. zł (obecnie ok. 335 tys. zł), z czego 50% pozyskano z Inspektoratu Oświaty, Gromadzkiej Rady Narodowej i województwa, pozostała zaś część, to wynik pracy i ofiarności miejscowej społeczności.


W 1960 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły.


Na uroczystość zorganizowaną przez Komitet Rodzicielski we współpracy z kierownikiem szkoły i nauczycielami zaproszono przedstawicieli władz w osobach Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Krasnymstawie, Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, przedstawiciela Zarządu Gminnej Spółdzielni, Kółka Rolniczego oraz wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania. Oddanie do użytku nowej szkoły zdopingowało całą społeczność lokalną do zabiegania o jej dalszą rozbudowę. Do istniejącego budynku planowano dobudowanie drugiego skrzydła, tym bardziej, że fundamenty zostały wykonane pod całość szkoły. Dzięki nowemu budynkowi szkoła zyskała 3 nowe sale lekcyjne, a kolejne mogła uzyskać po wspomnianej rozbudowie. Potrzeba dalszej budowy dla całej społeczności Małochwieja była oczywista i niepodważalna. Zgromadzono w tym celu już dosyć pokaźną ilość materiałów budowlanych, jednak prace nie zostały rozpoczęte. Było to spowodowane brakiem porozumienia między Inspektoratem Oświaty a Gromadzką Radą Narodową w kwestii terminu przekazania, a przede wszystkim wysokości środków finansowych. Sprawa budowy dalszej części szkoły (jak się później okazało) musiała poczekać ponad 20 lat, a na miejscu fundamentów wybudowanych pod drugą część budynku szkoły, wyrosły okazałe drzewa (fot. poniżej). W marcu 1960 roku podzielono prawnie działkę szkolną, wskutek czego była ona w równym posiadaniu Gromadzkiej Rady Narodowej i Kółka Rolniczego.Wstecz   |   Dalej 

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl