Historia szkoły - Lata 1970-1980
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288512 gości   |   Gości online:  1
brak obrazka

Lata 1970-1980

W roku szkolnym 1970/1971 znacznie spadła ilość dzieci, na dzień 1 września wynosiła 111 uczniów. W związku z tym nauczyciele byli zmuszeni pracować w klasach łączonych, ponieważ odgórnie obowiązywała ich siatka godzin "wariantu A". Tak pracę w bieżącym roku szkolnym opisuje ówczesny kierownik: "Praca w klasach łączonych jest trudna i dla naszych dzieci i dla nauczycieli. Tym bardziej trudna w tym roku dla nas, gdyż w takich warunkach przyszło nam nauczycielom wprowadzać do procesu nauczania nowe elementy tego procesu. Eksperyment ten, świetnie zresztą rozpracowany na szczeblu naszego powiatu - ma swoje wartości; pozwala bowiem uczniom na rozbudzanie własnej aktywności, uczy ich logicznego myślenia, daje trwałe wyniki nauczania. W zakresie naszej szkoły wszyscy nauczyciele z powodzeniem przebrnęli przez jego I etap. Byłoby nam o wiele łatwiej wprowadzać go w życie naszej szkoły, gdyby zmieniły nam się warunki i lokalowe i materialne. Odczuwamy bowiem, dotkliwy brak pomieszczenia na pracownie, klasopracownie, no i co najważniejsze - sprzętu i pomocy dydaktycznych. Sądzić jednak należy, iż sytuacja ta zmieni się już w roku następnym."
Po zakończeniu roku szkolnego harcerze uczestniczyli w 6-dniowym obozie wędrownym po Roztoczu, który odbył się w dniach 1-6 sierpnia 1971 roku. Zwiedzili takie miejscowości jak: Gródki, Gilów, Polesie, Sąsiadka, Radecznica i Szczebrzeszyn, rozbijając namioty przede wszystkim na boiskach przyszkolnych, a w Sąsiadce przy Wałach Chrobrego. Wieczory spędzali przy kiełbasce z ogniska, śpiewając harcerskie piosenki.Rok szkolny 1971/1972, to rok dużej aktywności naszej szkolnej 16 drużyny harcerskiej im. A. Zawadzkiego, którą kierowała nauczycielka Krystyna Mielnicka (Zalewska). Drużyna składała się z sześciu zastępów, do których należało 52 harcerzy. Były to: "Nutki" - zastępowa Małgorzta Hukiewicz, "Wesołe turystki" - zastępowa Stefania Wiśniewska, "Wszędobylskie" - zastępowa Barbara Nizioł, "Alpiniści" - zastępowy Adam Żebrowski, "Strażacy" - zastępowy Marian Berbeć i "Delawarzy" - zastępowy Jerzy Kobylański. Już 1 września harcerze zajęli się porządkowaniem pomnika na Łanach i na grobie z okresu II wojny światowej w pobliskim lesie, czynności te wykonali ponownie z okazji "Święta Zmarłych". Również w listopadzie zorganizowano "Święto Pieczonego Kartofla", w którym uczestniczyli zuchy ze "Słonecznej Gromady" działającej również w naszej szkole. 10 listopada harcerze w czynie społecznym posadzili 600 sztuk drzewek przy drodze, wartość tej pracy wyceniono na 900 zł. Również w listopadzie poszczególne zastępy zorganizowały zbiórkę złomu i makulatury, a część zebranej kwoty w wysokości 200 zł przeznaczono na Centrum Zdrowia Dziecka (fot poniżej). Z okazji "Dnia Nauczyciela", który w tym roku przypadał na 20 listopada, harcerze wraz z zuchami zorganizowali część artystyczną, którą zaprezentowali podczas uroczystej akademii. W styczniu harcerze wyruszyli do lasu z pożywieniem dla zwierząt. Wykonali karmniki i szałasy ustawiając je na polach i w lesie, a co dwa dni zobowiązali się do noszenia świeżych pokarmów i dokarmiania ptaków przez okres całej zimy. W tym również miesiącu harcerze bawili się na szkolnej choince. W lutym zorganizowany został wieczorek dla harcerzy i zuchów, podczas którego odbyło się wiele konkursów, zabaw oraz wesoła "zgaduj-zgadula". Wszyscy uczestnicy tego spotkania bawili się przy dźwiękach muzyki, płynącej z adaptera (fot poniżej). W dniach 14-16 kwietnia odbył się Alert Naczelnika ZHP pod hasłem "Zdrowi, sprawni dziś i jutro". W ramach tej akcji, harcerze rozwiązywali szyfry i wysyłali je do redakcji "Świata Młodych" oraz uczestniczyli w akcji "Znaczek", w trakcie której sprzedawali zgromadzone znaczki, a kwotę 800 zł, uzyskaną z tej akcji przeznaczono na Centrum Zdrowia Dziecka.W roku szkolnym 1972/1973, pracę w naszej szkole rozpoczęło sześciu nauczycieli. W listopadzie, pełniący funkcję kierownika szkoły Pan Julian Psujek, został mianowany dyrektorem Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Krasnymstawie, w związku z czym obowiązki kierownika szkoły przejęła jego żona Pani Halina Psujek. W tym roku szkolnym uczniowie bardzo licznie i co ważne z pozytywnymi wynikami, uczestniczyli w wielu konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz akcjach i kampaniach. 28 listopada odbyła się wieczornica, podczas której nowi członkowie naszej szkolnej organizacji ZHP złożyli przyrzeczenie, otrzymując książeczki harcerskie. Jednocześnie nastąpiło przyjęcie nowych członków w szeregi drużyny zuchowej. Uroczystość, na której obecny był druh Bogdan Banaszkiewicz, zakończyła się wspólną zabawą taneczną. (fot poniżej)
28 stycznia odbyło się uroczyste zakończenie kampanii hufca "Dziś i jutro krasnostawskiej wsi", na której drużyna z naszej szkoły otrzymała dyplom za pozytywną realizację zadań kampanijnych. (fot poniżej)W rocznicę 500 urodzin Mikołaja Kopernika, harcerze zorganizowali uroczystą wieczornicę, która odbyła się 17 lutego 1973 r. W jej trakcie zorganizowano: konkurs na najlepsze hasło związane z Kopernikiem, zgaduj-zgadulę, sprzedano 30 znaczków z wizerunkiem Mikołaja Kopernika, z których dochód przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Harcerze wykonali również dekorację kącika harcerskiego, a była to gazetka i wystawka poświęcona Jubilatowi. (fot poniżej)Po zakończeniu roku szkolnego, w dniach 16-21 lipca 1973 r., członkowie drużyny harcerskiej wzięli udział w obozie wędrownym po Roztoczu. Podczas obozu harcerze zwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in. Rezerwat Szumy, zdobyli najwyższy szczyt Roztocza - Wapielinę (387 m), w drodze powrotnej zaś zwiedzili Zamość, jego zabytki oraz ZOO.(fot poniżej)Rok szkolny 1973/1974 był ostatnim (przed planowaną reorganizacją), w którym szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa. W tym roku na stanowisko dyrektora powrócił Pan Julian Psujek.
24 września odbyły się eliminacje powiatowe konkursu pod hasłem "Stop! Dziecko na drodze". Nasza drużyna harcerska, którą reprezentowali Marian Kozorys, Adam Żebrowski i Krzysztof Kliszcz, zajęła w nim VI miejsce otrzymując w nagrodę szkolny globus. 17 listopada odbyła się wieczornica, na której kolejni członkowie organizacji harcerskiej złożyli przyrzeczenie. (fot poniżej) Po zakończeniu tego roku szkolnego naszą szkołę (oprócz uczniów klasy VIII - jako absolwentów), opuścili uczniowie tegorocznych klas IV, V, VI i VII. Spowodowane to było przyszłorocznym zmniejszeniem stopnia organizacji szkoły do klasy IV.W roku 1974/1975 w organizacji naszej szkoły nastąpiły znaczne zmiany. Z uwagi na to, że stała się ona filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnymstawie, likwidacji uległy klasy V-VIII. 21 uczniów tych klas przeszło do Szkoły Podstawowej nr 2 w Krasnymstawie, natomiast 23 uczniów do Szkoły Podstawowej w Surhowie. W bieżącym roku utworzono przedszkole typu wiejskiego, które zarówno administracyjnie jak i finansowo podlegało bezpośrednio gminie Krasnystaw. Dyrektorem, wychowawcą i intendentem tej placówki, w jednej osobie była Pani Zofia Mazurek. W przedszkolu zatrudniona była również Pani Franciszka Dziewulska, która przygotowywała posiłki dla dzieci, a smak jej niezapomnianych pierogów do dziś pamiętają jeszcze uczniowie uczęszczający wtedy do szkoły. Redukcja klas pociągnęła za sobą zmniejszenie liczby nauczycieli. W szkole pozostały Panie: Halina Psujek, Czesława Bida i Zofia Mazurek, natomiast odeszło troje nauczycieli. Pani Zofia Marczewska przeszła do Szkoły Podstawowej w Kraśniczynie, natomiast Pani Krystyna Zalewska i dotychczasowy dyrektor szkoły Pan Julian Psujek, do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnymstawie. Pan Julian Psujek do grudnia 1974 roku pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora, następnie po półrocznej pracy jako wizytator i metodyk w Inspektoracie Oświaty w Krasnymstawie, został starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Chełmie. W szkole pozostały organizacje uczniowskie: SKO, PCK i Zuchy. Zajęcia w bieżącym roku zostały podzielone ze względu na budynki szkolne. W nowym budynku uczyły się klasy I-IV, zorganizowano tam również pracownię do zajęć praktyczno-technicznych, natomiast w budynku starej szkoły odbywały się zajęcia dla dzieci przedszkolnych.W roku szkolnym 1975/1976 odbyła się wycieczka do Warszawy zorganizowana wspólnie z Komitetem Rodzicielskim. Oprócz dzieci i nauczycieli uczestniczyli w niej również rodzice. Wraz z powstaniem przedszkola, od wakacji poprzedzających bieżący rok szkolny, przy naszej szkole działał tzw. "dzieciniec". Były to zorganizowane zajęcia, w których uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym. "Dzieciniec" działał w okresach wakacyjnych i miał na celu zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice pochłonięci byli pracami polowymi. Na zajęciach tych obowiązywał wydłużony czas pracy, do godziny 13.00 prowadzone były przez Panią Zofię Mazurek, dalsze zaś zajęcia popołudniowe kontynuowane były przez osoby zatrudniane dodatkowo przez wójta gminy. (fot poniżej)Rok szkolny 1976/1977 to jeden z wielu, kiedy oprócz drużyny harcerskiej swoją działalność prowadziła wspominana już wcześniej drużyna zuchowa "Słoneczna Gromada" i jej właśnie również warto poświęcić miejsce w historii naszej szkoły. Udokumentowana działalność tej organizacji rozpoczyna się od roku 1971/1972, kiedy to drużynową była nauczycielka Pani Zofia Marczewska. Zuchy w naszej szkole podzielone były na grupy: "Pszczółki", "Biedronki", "Polne kwiaty" i "Kosmonauci", a należeć mogły do niej dzieci w wieku 6-10 lat (później chętni uczniowie przechodzili do drużyny harcerskiej). Podobnie jak harcerze, uczniowie należący do drużyny zuchowej włączali się do pracy społecznej realizując statutowy program organizacji. Działalność była różnorodna, w bieżącym roku zuchy dbały o czystość przystanku PKS w Małochwieju Dużym, dokarmiały zwierzęta w okresie zimowym, w październiku pomagały przy zbieraniu ziemniaków i buraków w gospodarstwie u p. Wójcika, brały udział w zbiórkach makulatury i złomu oraz czynnie uczestniczyły we wszelkich uroczystościach szkolnych. W grudniu roku szkolnego 1978/1979 drużyna zuchowa otrzymała dyplom, w związku z udziałem w pracach przygotowawczych do spisu powszechnego, który odbył się w dniach 7-13 grudnia 1978 roku. Pomoc ta polegała na roznoszeniu ulotek, na których zamieszczone były informacje przeznaczone dla ludności, zawierające nazwisko rachmistrza i numer jego legitymacji, jak i dzień oraz przybliżoną godzinę, kiedy się pojawi w danym domu. Rok szkolny 1979/1980 przyniósł zmianę w funkcji drużynowej organizacji zuchowskiej, którą po Pani Zofii Marczewskiej objęła Pani Czesława Sobczak. Do drużyny należało wówczas 26 zuchów, w tym 16 dziewczynek i 10 chłopców. Zmieniły się wtedy również nazwy grup i były to: "Planety", "Promyki", "Gwiazdki" i podobnie jak wcześniej - "Kosmonauci". Oprócz swojej corocznej czynnej działalności, w bieżącym roku szkolnym zuchy wzięły udział w występach na choince noworocznej, która odbyła się 13 stycznia 1980 roku (fot poniżej).
Wstecz   |   Dalej 

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl