www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288521 gości   |   Gości online:  2
brak obrazka

Budowa miejsca pamięci Protazego Wnorowskiego
na Cmentarzu Parafialnym w Krasnymstawie

Obraz wykonany na podstawie jedynej istniejącej fotografii Protazego Wnorowskiego zamieszczonej w książce Franciszka Żurka "Powiat krasnostawski w walce o niepodległość".


Protazy Wnorowski - kierownik szkoły w latach 1901 - 1924. Pochodził z Suwalszczyzny z powiatu kalwaryjskiego, należącego obecnie do terytorium Litwy. Do Małochwieja został zesłany przez władze carskie za działalność niepodległościową. Był wspaniałym nauczycielem, wychowawcą, kierownikiem, niezwykle aktywnym działaczem niepodległościowym a przede wszystkim dobrym i życzliwym człowiekiem dla społeczności lokalnej. Dzięki Protazemu Wnorowskiemu w Małochwieju rozwinął się tzw. „ruch zaraniarski”, bez przeszkód pracowało Towarzystwo Oświatowe „Światło”, działał amatorski teatr, szerzyło się czytelnictwo książek i pism fachowych. Dzięki masowemu czytelnictwu książek z biblioteki podnosił się poziom kulturalny i wzrastał patriotyzm. Wnorowski był członkiem zakonspirowanego Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczył w zjazdach nauczycieli, gdzie potajemnie uczono języka polskiego. Protazy Wnorowski był kierownikiem pierwszego zespołu muzyczno-tanecznego działającego na terenie Małochwieja. W celu szerzenia oświaty wśród mieszkańców Małochwieja, z własnej inicjatywy prowadził 5-miesięczne dokształcające kursy wieczorowe dla dorosłych. To on zachęcał młodzież do nauki w szkołach rolniczych, w wyniku czego na wsi sukcesywnie zaczęło przybywać gospodarzy wykształconych w tym właśnie kierunku. W lokalnym środowisku był autorytetem i wzorem do naśladowania dlatego też nie na darmo wśród mieszkańców nazywany był „Królem chłopów”. Społeczeństwo Małochwieja zbiera do dnia dzisiejszego żniwo jego działalności oświatowej, które zasiał przed wielu laty. Z frontu I wojny światowej powrócił osłabiony chorobą płuc, która postępowała z roku na rok. W związku ze złym samopoczuciem, w roku 1924 planował wziąć urlop na poratowanie zdrowia. Moment ten opisuje kronika szkolna:
"W ostatnim dniu nauki przed urlopem żegnając się z dziećmi rozpłakał się ze wzruszenia, a wraz z nim płakały również wszystkie dzieci".
Po urlopie, który uzyskał 1 maja, zaplanował rehabilitację w szpitalu a następnie wyjazd na odpoczynek do Zakopanego. Niestety 3 maja 1924 r. o godz. 16.00 niespodziewana śmierć przerwała jego plany. Zmarł w wieku 49 lat. Został pochowany z honorami na Cmentarzu Parafialnym w Krasnymstawie. Powołując się na zapisy kroniki OSP w Małochwieju należy w tym miejscu zacytować jej fragment:
"W naszej gromadzie bezpośrednim bodźcem do założenia OSP był wielki pożar na końcu Małochwieja w 1920r. (spaliło się doszczętnie 9 gospodarstw) i pogrzeb umiłowanego przez wieś nauczyciela ś.p. Wnorowskiego Protazego w 1924 r., którego wieś nasza chciała jak najgodniej uczcić i oddać hołd jego pamięci, więc uważano, żeby to wypadło jak najokazalej zorganizowano naprędce oddział straży bez statutu, bez podstawy prawnej w pożyczanych mundurach, hełmach, tym razem do parady, a w parę miesięcy zorganizowano już formalnie Ochotniczą Straż Pożarną na codzień, która przetrwała do dnia dzisiejszego".
Niestety pamięć ludzka jest ulotna, w wyniku czego jego grób zniknął a istniejąca dokumentacja nie pozwala na zidentyfikowanie miejsca pochówku. Niewątpliwie sytuacji tej nie poprawił fakt, że Pan Protazy nie miał tutaj żadnej rodziny, która z pewnością nie pozwoliłaby na zatarcie śladów jego pamięci. Grób zniknął, ale nie zniknęła pamięć o nim. Miejsce pamięci, którego zorganizowanie i sfinansowanie jest celem naszej zbiórki to "społeczny dług" zarówno społeczności szkolnej jak i społeczności lokalnej wobec Protazego Wnorowskiego, którego 100. rocznica śmierci przypada w dniu 3 maja 2024 roku.

W celu przeprowadzenia zbiórki społecznej powołany został Komitet pod nazwą:

"Ocalić od zapomnienia"


Skład Komitetu Społecznego:

Przewodniczący:

 • Andrzej Jasionowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Członkowie:

 • Edyta Gajowiak-Powroźnik - Wójt Gminy Krasnystaw
 • Maria Kowalczyk - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego “Rodzinne Gniazdo”
 • Leszek Waręcki - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym


Zbiórka jest zarejestrowana na stronie internetowej
Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Link do zbiórki: "Ocalić od zapomnienia"

NR ZBIÓRKI: 2023/2875/KS

Czas trwania zbiórki: 23.06.2023 - 30.11.2023

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10 800 zł

W dniu 3 maja 2024 roku o godzinie 15.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji Protazego Wnorowskiego połączona z poświęceniem miejsca jego pamięci.


Siedzibą Komitetu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, gdzie można dokonywać dobrowolnych darowizn. Zbiórkę będziemy również prowadzić "do puszek" podczas różnorodnych imprez plenerowych, pikników, festynów itp. organizowanych przez szkołę lub organizacje społeczne działające na terenie Małochwieja. Wszelkie dokumenty związane ze zbiórką tj. preliminaż kosztów, wykaz wpłat itp. znajdują się w siedzibie Komitetu i są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych osób. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 82 577 90 14 lub kontakt mailowy: dyrektor@malochwiej.pl


Główną formą zbiórki jest forma gotówkowa, istnieje jednak możliwość wpłat również na konto na następujące dane:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym
Nr konta: 04 8200 0008 2001 0000 1469 0001
Tytuł przelewu: Zbiórka nr 2023/2875/KS

Dla uczestników naszego przedsięwzięcia przewidzieliśmy "cegiełki" w formie pamiątkowych magnesów.
"Cegiełki" nie są finansowane ze środków zebranych w ramach zbiórki.Aktualny stan zbiórki (na dzień 15.12.2023 r.):

8 743,61 zł

Wpłaty:

 • 100 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 200 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 50 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 50 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 1 542,71 zł - zbiórka do puszki w trakcie Festynu Dożynkowego w dniu 13.08.2023 r.
 • 351,50 zł - zbiórka do puszki w trakcie Festynu Małochwiejskiego w dniu 26.08.2023 r.
 • 500 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 100 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 500 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 500 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 100 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 580 zł - prowizja za zdjęcia klasowe
 • 601 zł - profit z kiermaszu szkolnego
 • 330 zł - zbiórka do puszki przy Kaplicy pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Małochwieju w dniu 01.10.2023 r.
 • 50 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 635,10 zł - profit z kiermaszu szkolnego przeprowadzonego w dniu 12.10.2023 r.
 • 50 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 50 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 200 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 200 zł - wpłata indywidualna na konto
 • 733,30 zł - profit z kiermaszu szkolnego
 • 600 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 30 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 20 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 50 zł - wpłata indywidualna do puszki
 • 620 zł - profit z kiermaszu szkolnego przeprowadzonego w dniu 15.12.2023 r.

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl