Materiały źródłowe
www.historia-szkoly.malochwiej.pl
aaaaaaaaaaaaaaa
Strona szkoły  |   Protazy Wnorowski   |  Zjazd szkolny 2024  |  Kontakt  |  Monografia   |   Stronę odwiedziło: 288529 gości   |   Gości online:  1
brak obrazka

Materiały źródłowe

 • Akta Publicznej Szkoły Powszechnej w Małochwieju 1931-1944 pochodzące z Archiwum Inspektoratu Szkolnego w Krasnymstawie (udostępnione przez Pana Ryszarda Maleszyka).

 • Skan mapy topograficznej Krasnegostawu i okolic z lat 1801-1804 (udostępnione przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Pana Artura Capałę).

 • F. Żurek - "Powiat krasnostawski w walce o wolność", Warszawa 1937.

 • Czasopismo Artystyczne "Nestor" nr 1/2012 - 1 marzec 2012.

 • Kronika Szkolna - Lata 1914-1939 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika Szkolna - Lata 1961-1973 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika Szkolna - Lata 1984-1988 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika Szkolna - Lata 1994-2000 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika Szkolna - Lata 2002-2012 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika 16 Drużyny Harcerskiej im. A. Zawadzkiego - Lata 1964-1972 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika 16 Drużyny Harcerskiej im. A. Zawadzkiego - Lata 1973-1974 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika Drużyny Zuchowej - Lata 1971-1982 (udostępniona przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Księgi uczniów - Lata 1916-2012 (udostępnione przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Protokoły Rad Pedagogicznych - Lata 1958-2012 (udostępnione przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Protokoły Zebrań Komitetów Rodzicielskich i Rad Rodziców - Lata 1957-2012 (udostępnione przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Protokoły Zebrań Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły - Lata 1981-1990 (udostępnione przez Dyrektora Szkoły Pana Wiesława Bojarczuka).

 • Kronika OSP w Małochwieju - Lata 1925-1962 (udostępniona przez Pana Stanisława Waręckiego).

 • Kronika Kapeli Ludowej w Małochwieju Małym - Lata 1975-2010 (udostępniona przez Pana Edwarda Kyca).

 • Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Dużym - Lata 1962-1986 (udostępniona przez Panią Halinę Maruchę).

 • Kronika Spotkań Piłkarskich Kawalerowie-Żonaci - Lata 1985-2005 (udostępniona przez Pana Edwarda Kyca).

 • Plan Odnowy Miejscowości Małochwiej Mały - Załącznik do uchwały Nr VII/33/11 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 5 maja 2011 r. (strona internetowa Gminy Krasnystaw - www.krasnystaw.ug.gov.pl).

 • Przekazy ustne obecnych i byłych nauczycieli, absolwentów szkoły oraz mieszkańców wsi.

 • Kalkulator siły nabywczej złotówki - www.wykop.pl/ramka/1245893/kalkulator-sily-nabywczej-zlotowki/

Małochwiej Duży 2013
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Autor: Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl